REKLAMI GEÇ

FETİH SURESİNİN İNİŞ SEBEBİ

15 Ekim 2019 Salı

Ordumuz ne zamanki bir sınır ötesi harekata girişse, milletimiz manevi destek için Fetih suresini dilinden düşürmez. Camilerimizde sürekli Fetih suresi okunur.

Peki; Fetih suresi hangi sebeple inmiştir (nazil olmuştur)?

Hz. Ömer; Hudeybiye Anlaşması’nı bir türlü içine sindirememişti.Çünkü umre yapmalarına mani olunması üzerine, kurbanlarını Hudeybiye’de kesip geri dönmek zorunda kalmışlardı.

Hz. Ömer’e göre; Allah-u Teala’ya putları ortak koşan müşriklerle savaşılması gerekirken; bundan uzak durulmuş ve barış anlaşması yapılmıştı. Hz. Ömer önce Peygamberimiz (SAS)’ e sordu:

“Biz Hak üzere; onlar yanlış üzere değiller mi? Bizim şehitlerimiz Cennet’te; onların ölüleri Cehennem’de değil mi?

O halde neden dinimizi bu alçak dünya ile değiştik ve savaşarak ya onlar, ya da biz zafere ulaşmadan dönüyoruz?”

Hz.Ömer hızını alamaz,hiddetini dindiremedi ve bu sefer Hz.Ebu Bekir’e yöneldi:

“Ey Ebu Bekir; biz Hak üzere, onlar yanlış(batıl) üzere değiller mi?”

Bu olayı bir de Hz.Ömer’in kendisinden dinleyelim:

“Biz Resulullah (AS) ile bir seferde birlikteydik. Hz.Peygamber’e bir şeyi üç kere sordum.Bana cevap vermedi.Kendi kendime:’ Ey Hattab’ın oğlu; annen senin ölümünü görsün.Resulullah’ı rahatsız ederek üç kere ısrarla sordun,sana cevap vermedi” deyip deveme bindim ve hakkımda Allah’ın elçisine bir haber(vahy) gelir korkusuyla oradan uzaklaştım.Birden arkamdan birisinin beni yüksek sesle çağırdığını ve Ömer Nerede? dediğini işittim ve geri döndüm.

Resulullah’a geldim, selam verdim. Hz.Peygamber buyurdu ki;”Bu gece bana öyle bir sure indi ki; bana göre dünya ve içindekilerden; üzerine Güneş doğan her şeyden daha sevgilidir.” O; “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin suresidir” dedi.

Bu ayetler inince; bazı kimseler; “Bu müjdeler sana mübarek olsun; ey Allah’ın elçisi; Allah’ın sana ne yapacağını,sana neler bahşedeceğini bildik, öğrendik. Peki, bize ne yapacak, bize nasıl davranacak?” dediler.(8) Bunun üzerine Fetih suresinin 5.ayet-i kerimesi nazil oldu:

“Ta ki mü’min erkeklerle mü’min kadınları altlarından ırmaklar akan ve içinde ebediyen kalacakları cennetlere koysun ve onların kötülüklerini mağfiret buyursun.İşte Allah katında en büyük kurtuluş budur.”
Münafıkların reisi mertebesinde olan Abdullah İbni Übeyy bu ayeti duyunca yanında bir grupla Hz.Peygamber’e geldi ve ‘Peki Allah katında bize ne var ?’ dedi.

Bunun üzerine Fetih suresinin 6.ayeti indirilerek şöyle buyruldu:

“Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!”(9)

Fetih; Kur’an-ı Kerîm’in kırksekizinci suresidir. Medine’de, Hudeybiye antIaşmasından sonra Hicret’in aItıncı yıIında inmiştir.. Yirmidokuz ayet, beşyüzaItmış keIime, ikibindörtyüzotuzüç harftir.

Sure; içinde; Mekke’nin fethedileceğine ve inananların gelecekteki hallerine dair müjdeler barındırır.

Her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birIiğin; muhataplarına karşı başarı kazanacağına; sabah namazından sonra , cami cemaati tarafından Fetih Suresinin okunup , gaIip geIinmesi için dua edildiğinde ordunun zafer kazanacağına inanılır.

Barış Pınarı Harekatı adı altında sefere çıkan Mehmetçiklerimizin zafere ulaşmaları; bölgeyi teröristlerden temizlemeleri, sivil halkın güvenliğini sağlamak üzere koridor oluşturmaları için milletçe yaptığımız duaların semada buluşması dileğiyle…

KAYNAKÇA:
1-Buhari,Cizye,18; Tefsiru’l Kur’an,feth,48/5

2-Tirmizi,Tefsiru’l Kur’an,Feth,48/1, hadis no:3162

3-Ahmed İbn Hanbel, Müsned,1,31

4-Buhari, Fedailü’l-Kur’an,12

5-Taberi,Camiu’l-Beyan,XXVI,43

6-Buhari,Tefsiru’l Kur’an,feth,48/1

7-Esbab-ı Nüzul, Prof.Dr.Bedrettin Çetiner,Cilt 2, sahife 806-816

8-Ahmed İbn Hanbel, Müsned,III,197

9-Elmalı’lı Hamdi Yazır Meali.

10-Tirmizi, Tefsiru’l Kur’an,Feth,48/2,hadis no:3263

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı