REKLAMI GEÇ

KARZ-I HASEN NEDİR?

19 Mart 2019 Salı

Günümüzde unutulan, insanlar arasında artık pek tatbik edilmeyen, yerine getirilmeyen tavsiyelerden bir tanesi de başlıkta; orijinal tabiri “Karz-ı Hasen” olan ve günümüz Türkçesine “Güzel Borç” olarak tercüme edilebilecek bir uygulamadır.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Karz-ı Hasen, Allah için, Allah’ın rızasını kazanabilmek üzere verilen güzel bir borç olarak ifade edilir.

“Güzel Borç” tabirinin geçtiği sure ve ayetler şunlardır:

“…O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın ve Allah’a güzel borç verin…” (Müzzemmil suresi 20. ayet)

“Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder…” (Bakara Suresi 245. ayet)

“…Bir de Allah rızası için borç verirseniz and olsun ki sizin günahlarınızı örterim…”(Maide Suresi 12. ayet)

“Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır.” (Hadid Suresi 11. ayet)

“Allah’a güzel bir borç verirseniz O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez.” (Tegabün Suresi, 17. ayet)

Ayet-i Kerime’lerde Allah yolunda yapılacak harcamaların; dünyada iken; adeta; Allah’a borç verme niteliğinde sayılacağı belirtilir.

Bu kapsamda; temelli veya geçici olarak ihtiyaç sahibi olan bir kimseye (faizsiz) ödünç para vermek “Karz-ı Hasen/Güzel Borç” olarak kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır.

Nitekim “Güzel Borç” uygulaması Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, 4 halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile uygarlığımızın köklerinde önemli bir yer tutmuştur.

Hazret-i Peygamber Aleyhisselam’ın bu konuya karşılık gelen Hadis-i Şerifleri şöyle özetlenebilir:

“Kim bir Müslümanın Dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından birini giderir. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır.” (Buhari, Mezalim, 3)

“Sadaka on misliyle, borç on sekiz misliyle mükafatlandırılır”, “İki defa borç vermek, bir kere sadaka vermek gibidir.” (İbn-i Mace, Sadakat, 19)

Borç sözleşmesi yazılı belge ve şahitle vesikalandırılır. Zira İslam’da senetleşmek sünnettir.

Kendisine güvenilen kurumlar vasıtasıyla ve belirli kurallar çerçevesinde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen; günümüzde insanların düştüğü ekonomik sıkıntıda bir cankurtaran simidi vazifesi görecek, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirecektir.

Böylelikle çeşitli sebeplerle borca girmiş bir kişi faize bulaşmadan acil ihtiyaçlarını görebilecek, öncelik kazanmış borçlarını ödeyebilecek, toplumdaki itibar ve imajını muhafaza edebilecektir.

Oluşturulacak Karz-ı Hasen sandıklarındaki meblağdan; vefat etmiş aile reisinin eş ve çocukları ihtiyaç sahibi iseler; geriye almak söz konusu olmadan faydalanabilecek;

Medeniyetimizin yüz akı olan bu uygulama, geçmişin ve tarihimizin tozlu sayfalarından çıkartılıp diriltilecek; “veren el”ler; bir gün “alan el” pozisyonuna düşecek olursa; namerde muhtaç olmadan, tefecinin eline düşmeden sığınılacak bir liman olduğunun güvenini hissedecektir.

İhtiyaç sahiplerine temelli olarak verilen sadaka ve zekatın aksine; ödünç olarak verilmesi sebebiyle kimsenin boynu bükülmeyecek, gururu kırılmayacak, minnet duygusu içine girilmeyecektir.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorumlar

meşcere   -  Bağlantı 20 Mart 2019, 09:28

Birde şu hususu hatırlatayım…Hadid 10…Göklerin ve yerin ezeli ve ebedi mirasçısı Rabbimizdir…İmar katakulleleriyle habire şişenlere duyurulur….

meşcere   -  Bağlantı 20 Mart 2019, 09:20

Ve tevbe 35…servet biriktirenlere çok ciddi ikaz……

meşcere   -  Bağlantı 20 Mart 2019, 09:20

Erdal abi..;Karzı hasen hususunda ilahi mesajda daha net ifadeler içeren ayetlerde vardır…Bakara 219…gulil afv..Bakara 275,276,277,278,279….bu ayetlerde ciddi tehditler vardır.Bakara 280…islam coğrafyasının unuttuğu ayet…

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı