REKLAMI GEÇ

DEPREME KARŞI PLANLAMA 2

20 Şubat 2020 Perşembe

Depreme Duyarlı Planlamanın Süreci:

Risk faktörlerinin hasar verme oranının azaltılması için; bölgelerin yerleşme potansiyelleri ve yerleşilebilirlik kapasiteleri, mikro-bölgelendirme haritaları ile belirlenmelidir.

Yerleşilebilirlik analizi ile deprem hasar etkisi, bilgisayar destekli sistemlerle değerlendirilmeli ve deprem senaryoları hazırlanmalıdır. Buna göre de seçenekler üretilmelidir.

En uygun seçenek belirlenmeli ve bu uygun seçenek, fiziksel gelişme planı olarak geliştirilmelidir.

Depreme Duyarlı Planlamanın Başlıca Amaç ve Hedefleri:
Bölgenin deprem merkez üssüne ve fay hatlarına yakınlığı, zemin yapısı, sıvılaşma oranı gibi analizlerin mikro-bölgelendirme haritaları ile değerlendirilmesi.

Yerleşme formunun fay hattına paralel geliştirilmesi

Tarım alanlarının korunması ve amaç dışı kullanımının önlenmesi

Hidrojeolojik özellikli alanların korunması

Orman alanlarının korunması

Kentin genel biçiminin; faylar arası alanlarda, yani gerekirse parçalı olarak planlanması ve her kent parçasının kendi alt merkezi olmasının sağlanması

Erozyonun önlenmesi

Kentsel Büyümenin denetlenmesi ve kademeli gelişmenin sağlanması

Ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve kademeli bir ulaşım şemasının oluşturulması

Yeşil alanların ve deprem anında kullanılacak rezerv alanlarının bırakılması

Yeşil ve açık alanların, şeritler halinde sürekliliğinin sağlanması

Çok sektörlü bir yaklaşımla sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması

Nüfus ve yoğunlukların dengeli gelişiminin sağlanması

Kentlerin gereksiz yayılımının engellenmesi

Teknik altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi

Depreme Duyarlı Planlamada Yapılması Gerekli Analizler:
1- Doğal çevre analizi
2- Jeoloji ve jeoteknik analizi
3- Topoğrafya analizi
4- Jeomorfoloji ve topoğrafik eşikler analizi
5- Arazi eğimi ve yüksekliği analizi
6- Risk faktörleri analizi
7- Deprem ve zemin kayması analizleri
8- Sel ve taşkın alanları analizi
9- Toprak yapısı ve erozyon durumu analizi
10- Zemin koşullarının etki hesaplaması analizi
11- Toprak sınıfları analizi
12- İklim ve hakim rüzgar analizi
13- Güneşlenme ve sıcaklık dağılım analizi
14- Orman alanları analizi
15- Doğal tehlike haritası analizi
16- Yapılaşma ve yapay çevre analizi
17- Arazi kullanma ve konut yapıları analizi
18- Kent dokusundaki boşlukların analizi
19- Deprem sonrası kentsel performans analizi
20- Çevre kirliliği kaynakları analizi
21- Önemli kamu yapılarının belirlenmesi analizi
22- Altyapı sistemleri analizi
23- Ulaşım sistemi analizi
24- Teknik altyapı risk analizi
25- Yarar-maliyet analizi
26- Sektörel dağılım analizi
27- Nüfus gelişimi ve artış hızı analizi
28- Nüfus yapı ve yoğunlukları analizi
29- Islah imar planlı alanlar ve gecekondu önleme bölgeleri analizi
30- Sosyal donatı alanları analizi
31- Mikro-bölgeleme haritaları
32- Yerleşilebilirlik analizi

Görülüyor ki; depreme duyarlı planlama, ilkin çok sayıda analizin ve haritalandırmanın yapılmasını gerektirmektedir. Değerli okurlarım; ülkemizi acilen ilgilendiren bu konuda, ben de mesleğim doğrultusunda, sizleri iki yazıyla aydınlatmaya çalıştım. Planlama yoluyla nasıl önlem alınabileceğini ve deprem sonuçlarıyla mücadelenin, bu yolla nasıl kolaylaştırılacağını anlattım. Üzerime düşeni, yeterli fikir vererek yapmaya çalıştım. Umalım ki, yetkililer tarafından da dikkate alınabilsin. Haftaya Perşembe günü bir yazımda tekrar buluşma dileğimle, esen kalınız.

(Yazı dizisinin sonu)

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı