ORGANİZE OLMA BECERİSİ - denizlihaber.com - Denizli Haber, Denizli'nin en çok okunan gazetesi
REKLAMI GEÇ

ORGANİZE OLMA BECERİSİ

11 Ocak 2018 Perşembe

Bu yazımda; bireysel organize olma becerisi kadar, toplumsal anlamda organize olma becerisini de işlemeye çalıştım. Çünkü bir ülkede demokrasinin yerleşip iyi işlemesi için, o ülke insanlarının kolayca toplumsal organizasyonlar kurabilmesi gerekmektedir. Bunun için de toplumsal organize olma becerisini kazanmak elzemdir. Bireysel organize olma becerisi edinmiş kişiler arasında, toplumsal organize olmanın daha kolay olacağını da belirtmeliyim.

“Organizasyon kelimesi içinde birçok beceriyi barındırıyor. Ve yaşamımızın her anının bu beceriler sayesinde belli bir düzende akmasını sağlıyoruz. Yönetim becerileri; yaşam akarken rutinleri, önem sıralarını, hatta evden çıkıp bir arkadaşımızla buluşmamız için kullandığımız günlük akışları ve genel olarak dünü, bugünü, yarını değerlendirip yaşantının genel akışını düzenlediğimiz beceriler bütünüdür.” (LifeBalance.com)

Peki, hangi becerilerden oluşur bu yönetim becerileri:

1- Amaç belirleme

2- Plan yapma

3- Bölümlere ayırma

4- Düzenleme (önceliklendirme)

5- Başlama

6- Yasaklama (Amaç dışı zevkli şeylerle uğraşmayı erteleme)

7- İşin hızı

8- Diğer işlere geçiş yapabilme (kaydırma)

9- Kendini izleme

10- Duygusal denetim

11- Tamamlama

“Amaç belirlerken karar verme yetimiz ön plana çıkar. Genel olarak kolay karar verebiliyorsak amaç belirleyebilme potansiyelimiz oldukça yüksek demektir. Amaçlar her zaman çok büyük hedefleri ifade etmek zorunda değildir.” (LifeBalance.com)

Toplumsal organize olma becerilerinin altında, bu işe kendini adama yer alır. “Kişileri ve özgün karakterlerini toplumsal sistemlere bağlayan üç tip adanma vardır: Süreklilik, uyumluluk ve denetlenebilirlik. Toplumsal organizasyona adanmanın bu üç tipi; üstlenilecek rollere, ilişkilere ve benimsenecek kurallara bilinçli ve değerlendirici bir yönelmeyi içerir. Öyle ki, kişiler bu yolla toplumsal sistemlere, örneğin toplumsal kurumlara bağlanıp sarsılmaz bağlar geliştirebilir. Bu üç tip adanmanın gelişebilmesi için iki süreç işlemelidir: İlki, bencil olmama ve maddi desteği kalıcı kılmadır. İkincisi ise, kişisel tercihleri ön plana almadan topluluğa ve kurumsal emirlere uymadır. Bu süreçlere dayalı olarak, çok sayıda amaca adanma stratejisi ve üyelerin adanmışlığını sağlama alan kurumsal strateji ortaya çıkabilir. Toplumsal kurumlaşmanın başarılı ve başarısız bireylerini tanımlamak ve başarısız olanlara başarma yolları oluşturmak da önemlidir.” (Jstor.Org)

Kişiler arası bireysel ilişkiler birincil, kişilerin toplumsal ya da diğer kurumlarla ve oradaki insanlarla kurduğu ilişkiler ikincil ilişkiler olarak tanımlanmıştır : “İkincil ilişkiler, aralarında birincil nitelikler bulunmayan bireylerin arasındaki ilişkilere verilen addır. Birincil ve ikincil ilişkiler, bir sürecin iki uç noktasını temsil ederler. İkincil ilişkiler kapsamına; kişisel olmayan, resmi ve kısmi ilişkiler girerler. Gerçek dünyada görülen etkileşimlerin çoğu, bu ikisi arasında yer alır. Kısmen ya da bazı yönleriyle birincil, kısmen ya da bazı yönleriyle ikincildirler. Her bilimsel kavram gibi, ilişki türleri de idealize edilmiş soyutlamalardır. Başka türlü, karmaşık olgusal aleme açıklık getirmek mümkün olmazdı.” (Doç. Dr. Doğu Erbil)

Buradan da anlaşılıyor ki; toplumsal örgütlenme becerisinin altında, birbirini tanımayan kişilerin bir arada tek amaca dönük ve uyumlu çalışabilmeleri de yatmaktadır. “İkincil yani kurum içi ilişkilerde bireylerin kişisel gereksinimleri önemli değildir ya da çok az önem taşır. İkincil ilişkiler, genellikle, resmi etkileşim kalıplan içinde yer alırlar. Bu kalıplar, oldukça katı olarak belirlenmiş kesin görev ve zorunluluklar içerirler. İnsani duyguların özgürce sergilenmesinin, kurum içi insanlar-arası ilişkide önemli bir yer tutmasına izin verilmez. İkincil ilişkideki her birey, belirli bir davranış tarzına uymak zorunda olduğundan, kişiliklerinin yalnızca bir bölümü önem taşır. Önemli olan, içinde bulunulan duruma kendisinden beklenen katkıdır.” (Doç. Dr. Doğu Erbil)

Toplumun örgütlü toplum haline gelebilmesi ve haklarını örgütlü bir biçimde arayabilmesi için; siyasi partiler kadar, sivil toplum örgütlerinin de kurulması gerekir. Bir sivil toplum örgütü kurmayı, ya da kurulu olanın daha iyi çalışmasını isteyen kişinin yapması gerekenler şöyle ifade edilmiştir:

“Sivil toplum örgütünüzün yöneticilerinin etkin biçimde teşkilatlanması ve gerekli becerileri edinmesi için eğitilmesini istiyorsunuz. Bu modül (ders) size eylem ve eğitimin nasıl birleştirileceğini gösterecektir. Tüm toplumla birlikte, siz bir yönetim aygıtı örgütleyebilirsiniz. Bu yöneticiye farklı isimler verilebilir. Ardından, bu yönetim organı ile birlikte durumunuzu (kaynakları ve problemleri içerecek biçimde) ortaya koymak için, detaylı bir katılımcı değerlendirme yapınız. Beyin fırtınası tekniklerini kullanarak, yönetim organına bir eylem planının nasıl hazırlanacağını gösteriniz. Ardından yönetim organına, tespit ettiği konuları topluluğun bütününe nasıl sunması gerektiği konusunda yol gösteriniz. Daha sonra tekrar beyin fırtınası tekniklerini kullanarak topluluğunuzun eylem planını (gerekiyorsa) değiştirmesini ve onaylamasını sağlayın. Dış kaynak talep etme konusunda da (teklif yazma teknikleri hakkında) açıklamada bulunmalısınız. Topluluğunuzu bağımlılık sendromu hakkında uyarmalısınız. Eğitim vermeniz gereken bir diğer konu da denetlemedir. Denetlemenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda karar almalarını sağlamalısınız.” ( Phil Barter, PhD, ‘Toplumu Örgütlemek’)

Organize olma becerisi konusu, bireysel ve toplumsal olarak da uzun bir konudur. Siz değerli okurlarıma, önemli bulduğum araştırma verilerinden uyumlu bir derleme sunmaya çalıştım. Bireysel organize olma becerilerinin kazanılması, toplumsal organize olma yolunda elzemdir. Dahası; bireyin sosyalleşme becerilerinin de iyi olması gerekir. Çünkü bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya başladığında, ya da yeni bir toplumsal organizasyon kurduğunda, tanımadığı kişilerle de uyum sağlayabilmelidir. Bir de, bu tür ‘ikincil’ ilişkiler çoğu kez hiyerarşik bir yapı içinde işlemek zorundadır. Sonuç olarak demek isterim ki; demokrasimizin sağlıklı hale gelmesini ve iyi işlemesini istiyorsak, her türlü organize olma ve sosyal olma becerilerimizi geliştirmek zorundayız.

Not: Yazılar ile ilgili hukuki sorumluluk yazarların kendilerine aittir

Yorum Yaz

Aşağıdaki gerekli alanlara bilgilerinizi girmelisiniz. e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

 karakter kaldı