REKLAMI GEÇ

Herkese bayram olsun: “Bu bayram ve her bayram”

Herkese bayram olsun: “Bu bayram ve her bayram”

Yaşlılara saygı göstermek kültürün önemli bir parçasıdır. Bu kültürün yerleşmesinde yaşlılarla birlikte yürütülen yaşam, aynı evi paylaşma ve yaşlının ailedeki konumunun etkisi büyüktür. Değişen sosyo-ekonomik koşullar ve üretim ilişkileri aile yapısında değişikliklere neden olmuş, yaşlılığa ilişkin negatif tutumlar geliştirilmiştir. Yaşlılığa ilişkin negatif tutumlar daha çok kapitalizmin ürünüdür.


DEMOKRASİ  KÜLTÜRÜ

DEMOKRASİ  KÜLTÜRÜ

‘Düşüncelerine katılmıyorum ama,düşüncelerini özgürce ifade etmen içincanımı bile veririm!         VOLTAIRE Demokrasi Nedir‘Demokrasi kültürü’ kavramını ele almadan önce, ‘demokrasi’ kavramını ele alalım.Eski Yunanca demos (halk) ve kratia (yönetim, güç) sözcükleri bileşimiyle adlandırılmıştır.Ortaya çıkan ‘demokratia’ (halk yönetimi) kavramı kuşkusuz demokrasi’nin özü olmuştur.‘Halk Yönetimi’ kavramı, halkın kendi kendini yönetmesidir. Çoğunluk